Η εταιρεία μας

H Εταιρεία Odyssey Venture Partners MIKE έχει ως αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τεχνικά θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών. Πελάτες μας είναι επενδυτικές εταιρείες και κεφάλαια που συμμετέχουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω κλάδους.

Με εκτεταμένη εμπειρία στους κλάδους πληροφορικής και επικοινωνιών η Εταιρεία Odyssey Venture Partners MIKE παρέχει συμβουλές σε νέες εταιρείες με σκοπό να καθιερώσουν την παρουσία τους στην Ελλάδα, αλλά και βοηθώντας στην ανάπτυξη των διεθνών τους δραστηριοτήτων.

16,182 thoughts on “Η εταιρεία μας